hero

小洪玩编程

道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期

开始阅读 →

沉淀

承遇朝霞,年少正恰。整装戎马,刻印风华。

分享

八表流云澄夜色,九霄华月动春城。

成长

心怀天下,声色犬码。生有热烈,藏与俗常。